A Balluff szívügye: az utánpótlás képzése

Mi szeretnék lenni és hogyan szeretnék dolgozni? A szakképzés és a duális oktatás közvetlen munkalehetőséget kínálnak a vállalatnál. A Balluffnál sokféle szakképzési lehetőség áll rendelkezésre – az új évfolyam épp most indult el.

A Ballufnál a szakképzést mindig is nagyra becsültük. „Ez a jövőben is így marad,” hangsúlyozza Katrin Stegmaier-Hermle ügyvezető. „Ipari tanulóinkat lépésről lépésre végigkísérjük a karrierjükhöz vezető úton. Tesszük ezt évtizedek óta.” Kezdetben a Balluff mindenekelőtt gépész szakmákat oktatott, később bővítették a kínálatot a kereskedelmi szakmákkal. A szakképzés színvonaláról tanúskodik a sok díj, amit a Balluff szakképzési programjáért kapott.

A kínálat és a kereslet találkozása

A Balluff mindig is modern szakképzési programot kínált, ami az ipar aktuális igényeit tükrözte. Így például az Esslingeni Kereskedelmi és Iparkamara elnökeként az akkori ügyvezető igazgató Eduard Hermle már a II. világháborút követően az ipari mesterképzést szorgalmazta. Az ipari üzemek egyre nagyobb fokú gépesítése és automatizálása kihívást jelentett. A fejlett műszaki ismeretekre és mindenekelőtt a vezetői képességekre volt kereslet. Az ipari mesterképzés 900 órás képzési programja mindkettőt nagyjából egyenlő mértékben közvetítette.

Haladni a korral

Ez a dolgok alfája és omegája a Balluffnál, mint gyakorlati oktatóhelynél. Ennek a szellemében a közelmúltban a Balluff felülvizsgálta a szakképzés tartalmát a digitalizálással kapcsolatos szaktudás szempontjából. „Már a szakképzés során szeretnénk felkészíteni a szakembereket az intelligens gyárban való munkára”, mondja Stegmaier-Hermle. A Balluff ezért felvette a szakképzés anyagába az olyan speciális IIoT-témákat mint a felhő alapú számítástechnika, gyors prototípuskészítés vagy a hálózati technika, és az IHK-n keresztül néhány évvel ezelőtt további szakmákat vont be a digitalizálás és programozás területén.

Széles kínálat

A Balluff ma Németországban hat szakképzési programot kínál villamossági, alkalmazásfejlesztő és rendszerintegrációs informatikus, mechatronikus és e-kereskedelmi ügyintéző, valamint ipari és kereskedelmi ügyintéző szakmákban. Ehhez jön még hét duális szakképzési program a mechatronika, elektrotechnika, gazdasági mérnöktudományok, gépészet, a digitális üzleti vállalkozástudomány vagy az informatika területén. A fiatal tehetségek minden esetben megtanulják az elmélet mellett a gyakorlati alkalmazást is a vállalatnál. „Modern családi vállalkozásként fontosnak tartjuk a szakember-utánpótlás támogatását. Az új fiatal munkatársakat közvetlenül bevonjuk a vállalat mindennapjaiba és a különböző programokon keresztül kezdettől fogva megtapasztalhatják a vállalati értékeinket”, mondja Caroline Rank, a Balluff gyakornoki és személyzetfejlesztési vezetője. A szeptemberben kezdett 18 új gyakornokkal a vállalatnál tanuló ipari tanulók és hallgatók száma 82 főre nőtt.

Ipari tanulók és egyetemi hallgatók napja

Már a szakképzés során szeretnénk felkészíteni a szakembereket az intelligens gyárban való munkára.

Katrin Stegmaier-Hermle, Balluff ügyvezető igazgató

Felkészítés a szakmára

A Balluff nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az utánpótlás szakemberek már az első pillanattól kezdve elsajátítsák azokat a képességeket, amire az egész karrierjük során támaszkodhatnak. Ez vonatkozik egyrészt a szakképzés tartalmára, de a humán készségekre és módszertani ismeretekre is. Így jött létre például a Fit for Future oktatási program, amin minden ipari tanuló és hallgató részt vesz. Ebben szó van többek között a Business Knigge-ről – az üzleti élet viselkedési szabályairól, az adatvédelemről, munkavédelemről vagy a munkahelyi egészségmegőrzésről. De foglalkoznak olyan témákkal is, mint a PowerPoint, a retorika, a stresszkezelés vagy a Balluff termékek.

Bátorítani és kihívások elé állítani a fiatalokat

A Balluff világméretű globális családi vállalkozásként szeretne lehetőleg vonzó szakképzési kínálatot kialakítani és megszólítani a fiatalok igényeit. A saját felelősségvállalás, csapatmunka és kommunikáció hármas elvét követjük, és a fiatalok maguk vállalják a felelősséget a saját fejlődésükért a tanulmányaik során. Hierarchia nélkül és szakterületeket átfogóan dolgoznak együtt és használják a különböző digitális kommunikációs eszközöket, mint a felhő alapú wiki vagy a projektmenedzsment eszköz és az e-learning kínálat.

Szakképzés régen és ma

Míg a tartalom az évek során természetesen változott és ma főként a digitalizálás van előtérben, más dolgok változatlanul érvényesek: a gyakornokok például ma is, ugyanúgy, mint régen, egy naplóban dokumentálják a szakképzési előmenetelüket – csak ma már digitális formában.

100 éves a Balluff: Eduard Hermle, az IHK Esslingen elnöke

évig volt az IHK Esslingen elnöke Eduard Hermle, a Balluff korábbi ügyvezető igazgatója, és ebben a funkciójában meghatározó volt a gazdasági régió fejlődésében – 1950-től 1981-ig. Különösen érdekelte a szakember-utánpótlás képzése.

100 éves a Balluff: Karrier

Az Ön karrierje a Balluffnál

Az elkötelezett munkatársak jelentik a siker kulcsát. Mi a Balluffnál ezért nagy hangsúlyt fektetünk a bizalmon alapuló, hosszú távú együttműködésre. Ehhez az egész világon a lehető legjobb munkakörülményeket biztosítjuk, hogy Önök megvalósíthassák az ötleteiket.

Innovating Automation

A kerékpárok és varrógépek műhelyétől 1921 -ben az Ipari Internet Internet érzékelő- és automatizálási szakemberéig: A fejlődés folytatása érdekében, és nem elégedett a status quo -val, ez különbözteti meg Balluffot.

MUTASSON TÖBBET »
Scroll to Top